Loading...

COLLECTION ART

Kahara

Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII

- Art : Kahara Look Book -

Kahara

- サイズ&仕様 -

 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII
 • Kahara|エリーゼトラン|ELISE TRAN Honolulu HAWAII

- 仕様 -

Art No &apm; name: , Kahara,

素材・生地:

サイズ: W 28 x H 19 x D 12cm

- カラーバリエーション -

- GOOD POINT / 機能見取図 -